גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


רב-סרן עמרם סלע שימש כקצין- אפסנאות בחטיבת שריון. במהלך הלחימה הוביל דרגים ומכוניות אספקה לתידלוק החטיבה – תחת אש אויב חזקה. במעשיו אלה גילה אומץ לב, תושייה, כושר אירגון ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל