גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 באוקטובר 1973, עם פרוץ הקרבות נע רס"ן אסקרוב שמואל בראש כוח של 7 טנקים לחסום את ציר "כודנה" ברמת הגולן. בהגיעו למקום נכנס לקרב עם עשרות טנקים של האויב, עד שנפגע ופונה לביה"ח. ב-8 באוקטובר ברח מביה"ח בעודו פצוע וחזר ליחידתו. הוא אירגן כוח חדש של 13 טנקים משיירי האנשים ביחידתו, ויצא שוב לקרב באיזור הר "חרמונית" ושם נפצע קשה. במהלך הקרבות ידע להתגבר על רגעי-משבר ולעודד את חייליו, ואומץ-לבו וכושר מנהיגותו שימשו מקור-כוח לפקודיו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל