מילא תפקידו
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור:

רס"נ תובל גבירצמן ז"ל שימש כמפקד פלוגת טנקים במהלך מלחמת "שלום הגליל". במשך כל תקופת הלחימה הוביל את החטיבה תוך השמדת טנקי אויב רבים. בנסותו לחלץ לוחמים פצועים מנגמ"ש בוער, הקריב את חייו.
במעשיו גילה אומץ לב, מסירות נפש וכושר מנהיגות.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל