גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל