23 באוקטובר 2011: דגם העץ של טנק המרכבה

קולקציית המלחמה החדשה

הצריח של טנק המרכבה סימן 4

מה שלא ידעתם על טנק המרכבה 4

התובה של טנק המרכבה סימן 4

הדור הצעיר – מרכבה סימן 4

ברוך הבא – טנק המרכבה סימן 4 – מאקמה

הטנק האתגרי מרכבה סימן 4 מצטרף לחיל השריון

גם בטנק מרכבה סימן 4 – האדם שבטנק ינצח

מרכבה סימן 4 – טנק משוחרר ממגבלות

מרכבה סימן 4 – היבטים כלכליים

הצצה ראשונה לתוך טנק המרכבה סימן 4