טנק פטון במלחמת ששת הימים בסיני

9 באוגוסט 2011: הסיפור המדהים על הפלת האנטנה המצרית במלחמת ההתשה