11 במאי 2011: שפוי בדמשק

27 בינואר 2011: מבצע ירקון – באש ובמים

טנק פטון במלחמת ששת הימים בסיני

9 באוגוסט 2011: הסיפור המדהים על הפלת האנטנה המצרית במלחמת ההתשה