17 ביוני 2012: פצע מדמם: מה באמת קרה בסולטן יעקוב?

22 בנובמבר 2012: פארק על שם אלוף מוסה פלד ברמלה