17 בדצמבר 2009: הקרב שלא נגמר

11 באוגוסט 2009: קריאת רחוב על שם מוסה פלד בירושלים