11 באוגוסט 2009: קריאת רחוב על שם מוסה פלד בירושלים