הספר "ניצחון בסבירות נמוכה"
18 בינואר 2017: ערב השקת הספר "ניצחון בסבירות נמוכה" – נידחה-=ראו הודעה ניפרדת על המועד החדש
חייל שריון נוטע עץ בטו בשבט
31 בינואר 2018: טקס נטיעות ט"ו בשבט בפארק העוצבות ביד לשריון בלטרון
8 בפברואר 2018: אירוע השקת הספר "ניצחון בסבירות נמוכה"
אוקטובר 2018: כנס יוצאי גדוד 195