23 במארס 2018: אזכרה לאלוף מוסה פלד
טנק שוט מבצע כראמה
25 במרץ 2018: יום עיון בנושא מבצע כראמה – נוסף סדר דוברים
צעדת לטרון ה-28
3 באפריל 2018: צעדת השריון ה-28 בפארק לטרון
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
18 באפריל 2018: טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום העצמאות ה-70 בלטרון
19 באפריל 2018: יום פתוח בלטרון וחניון מז"י
גדוד 9 - סמל
6 במאי 2018: אירוע 70 שנה לגדוד 9
אוקטובר 2018: כנס יוצאי גדוד 195
סמל חטיבה 14
28 בנובמבר 2018: יום חטיבה 14