האלוף מוסה פלד היה יו"ר  עמותת יד לשריון  מיולי 1986 ועד  לפטירתו ב- 16.4.2000 .

מוקירי זכרו מוזמנים.