בשעה 11.00 ליד כותל השמות באתר יד לשריון בלטרון.
אירוח טקס ארגון "נפגעי פעולות האיבה"
פתיחת תערוכה וחניון זרוע היבשה.