מצ"ב מכתב צוות שימור המורשת

2018 חטיבה מכתבליוצאי החטיבה לקראת כנס

השנה אנו לא נקיים  טקס או כינוס ייחודי לחטיבת הטירנים,  הצוות לשימור מורשת חטיבת הטירנים 274 הוציא  למשפחות וליוצאי החטיבה מכתב המצורף לעיונכם.

כמובן אנחנו לא מפסיקים את הפעילות נמשיך ויש לנו תכניות עתידיות, השנה   עקב סיבות אישיות של מרביתנו וחלקינו נמצא בחול, /או נבצרות מסיבות אישיות לכן דילגנו על שנת 2018.