לוח הזמנים המתוכנן:
11:30 תחילת הכנסת דגמים לתערוכה. בשולחן המזכירות בכניסה יחולק לכל חברי המועדון
שהיו רשומים בשנת 2017 גליון מספר 68 של "קנה מידה", צמיד זיהוי אישי, כרטיס חבר לשנת
2018 ושרוך מעוצב לנשיאת כרטיס החבר.
12:30 תחילת שיפוט במסגרת תחרות הדגמים. מציגים שיציבו דגמים בתחרות לאחר 13:30
מסתכנים בכך שהשופטים לא יספיקו לראותם.
16:00 כינוס שנתי כללי של חברי המועדון ושיחה עם הוועד.
בשעה 16:30 לערך, עם סיום השיחה עם החברים, תתקיים הגרלת דגמים, שיחולקו בין חברי
המועדון שנשארו בתערוכה עד שעה זו (אנשים שיעזבו מוקדם יותר לא ישתתפו בהגרלה). מיד
לאחר מכן יתקיים טקס הענקת הפרסים לזוכים בתחרות וחלוקת תעודות הערכה והצטיינות.
17:00 סיום ופיזור.
השנה