ההשתתפות מחייבת הרשמה.

להלן קישור לאתר הכנס:

http://specialunits.activetrail.biz/latrunweek

לפרטים נוספים בטלפון 074-7031211

בדוא"ל info@israeldefense.co.il

פרטים אודות כנס היבשה בלטרון 2017