• בימי חנוכה תתקיים פעילות לילדים שעת סיפור ועבודות יצירה לאחר הסיפור.

הפעילות תתקיים כל שעה עגולה בין השעות 10:00-14:00.