פרטים על האירוע יפורסמו בקרוב.

טנקי שרמן בששת הימים