16 בנובמבר 2014: סודי ביותר – הטנק הראשון מגיע לעזה – נובמבר 1917
16 באוגוסט 2016: קרב הטנקים הראשון בעזה ב-1917 – המצגת
16 באוגוסט 2016: הרוסים מציגים טנק רוסי חדש? – לא טנק ולא חדש
16 באוגוסט 2016: מג"ד 74 – פרופיל – האדם שבטנק ינצח
16 באוגוסט 2016: קצין השריון שהורה על "מטח הכבוד" ב"צוק איתן" ימונה לסמח"ט חטיבת ברק
21 באוגוסט 2016: חיל השריון – מאז ולעתיד – דברי הקשנ"ר
21 באוגוסט 2016: צה"ל מציג – נגמ"ש אופני עתידי "איתן".
28 באוגוסט 2016: חדשות שריון בתקופונים בין-לאומיים – לקט אוגוסט 2016
6 בספטמבר 2016: תחרויות ביאטלון 2016 – האדם שבטנק נוסח רוסיה
6 בספטמבר 2016: גדוד 82 מציין היסטוריה – אז והיום – פרידה מהמרכבה סימן 2 'צהלי ורני חטיבה שבע'
6 בספטמבר 2016: יצחק שדה – מייסד השריון – הזקן שהצעיר את הפעילות המבצעית
18 בספטמבר 2016: מרכז בגין סאדאת- אתגרי צה"ל