הדור הצעיר - מרכבה סימן 4

טנק המרכבה סימן 4 שעל פיתוחו שקדו במנהלת פרויקט המרכבה, בראשות לפיתוח הטנק ובתעשייה הישראלית הוא דור חדש שבו התגשמו, לצד החידושים הטכנולוגיים המרשימים, גם חלומות ישנים אשר ליוו את מפתחי הטנק לאורך שנות דור. הטנק סימן 4 כקודמיו – פרי הרעיונות, התפיסה והפיתוח הישראלי – מביא איתו חידושים, מהם מהפכניים, ומבסס את משפחת המרכבה במקומה בין הטנקים המובילים בעולם.

אל"ם (מיל') יהודה לוי*

אבולוציה ורבולוציה

לפיתוח דורות של טנקים שתי גישות עקרוניות. האחת, הגישה האבולוציונית, גורסת שכל דור חדש של טנקים מתבסס על קודמו וכך, צעד אחר צעד, מתפתחים הטנקים על פי האפשרויות הטכנולוגיות, הדרישות המבצעיות ותורות הלחימה. הגישה השנייה, הרבולוציונית, מעדיפה גיבוש תפיסה חדשה ותכנון מבראשית של הטנק כולו כאשר מחליטים לפתח דור מתקדם.

הגישה האבולוציונית מצטיינת בחיסכון במשאבים, בנוחות לוגיסטית ובביטחון בתכנון, בעוד שהרבולוציונית משחררת את המתכננים ממגבלות העבר ומתירה להם ניצול מלוא היכולת הטכנולוגית העומדת לרשותם. מתכנני הטנקים הסובייטיים מייצגים יפה את הגישה האבולוציונית. לעומתם מפתחי הטנקים האמריקאיים, הפותחים בתכנונו של טנק חדש לחלוטין, בבואם לכלל מסקנה כי משפחת הטנקים הקודמת מיצתה  את יכולותיה (להמחשה: טנקי טי-55 ו-טי-62 הסובייטים ולעומתם פיתוח משפחת טנקי אם-1 לאחר משפחת טנקי אם-60).

בפרויקט המרכבה אימצה מדינת ישראל  את הגישה האבולוציונית, כדי להימנע מהצורך בהשקעות גדולות חוזרות ונשנות. הדורות של טנקי המרכבה פותחו, אפוא, למעשה זה מתוך זה, אך לא סטו מהתפיסה הבסיסית ומהמאפיינים הכלליים המשותפים לכולם. יחד עם זאת, פריצות הדרך הטכנולוגיות והלקחים המבצעיים והתפעוליים מיושמים בהצלחה במעלה הדורות ועל כן ניכרים הבדלים בולטים בין דור לדור על אף ההמשכיות.

מרכבה סימן 4

גם הפעם, בתהליך אבולוציוני, התפתח טנק מרכבה סימן 4. בבואה לתכנן את הטנק, נשענה מנהלת התכנית על היסודות האיתנים שהוצבו בפיתוח דורות המרכבה שקדמו לו – העמדת המיגון ושרידות בראש סדר העדיפויות, ניצול מערכות הטנק לתוספת הגנה על אנשי הצוות (הדוגמא הבולטת: המנוע הקדמי), הגנת התחמושת, תכנון מיוחד של חזית הטנק לצמצום מרבי של חשיפתו לעיני האויב מתוך עמדות תצפית וירי, מערכות התרעה ועוד. ברור שההישגים המהפכניים שהופיעו בדור הקודם, מרכבה סימן 3, היוו את הנדבך שעליו נוספו התכונות המיוחדות של סימן 4. כך למשל, סימן 4 מצויד במיגון מודולרי שהופעתו בסימן 3 היוותה פריצת דרך היסטורית בתכנון טנקים.

המיגון והשרידות

המיגון והשרידות של מרכבה סימן 4 מבוססים, אפוא, על הקווים היסודיים שעל פיהם תוכננו דורות המרכבה שקדמו לו. כמובן שהטכנולוגיה שעמדה לרשות מתכנני סימן 4 היא מתקדמת בהרבה מזו שיושמה בדורות הקודמים ועל כן הביצועים הבליסטיים טובים יותר. בנוסף, המיגון הבליסטי העוטה את הטנק מעניק לו כיסוי מלא יותר וכן הגנה כנגד תקיפות עיליות. מרכיבים נוספים של השרידות שופרו אף הם יחסית לסימן 3. כך פותח דור מתקדם של מערכת ההתרעה האלקטרומגנטית המספקת למפקד הטנק מידע מדויק ומפורט על האיומים המופעלים נגדו בשדה הקרב. הטנק הותאם ללחימה מתוך תא הצוות ("מדפים סגורים"). הלחימה מתוך הטנק מגבירה את שרידות אנשי הצוות אולם מחייבת הן אמצעים טכניים נוספים והן התאמה של התרגולות  והתפעול. העדר מדף טען-קשר הוא חלק מהתפיסה הזאת.

כוח האש

כמו קודמו מצויד טנק מרכבה סימן 4 בתותח 120 מ"מ, אולם, זהו תותח מתקדם יותר המסוגל לירות תחמושות בעלות אנרגית לוע גבוהה מזו של קודמו בסימן 3. לכדורים בעלי אנרגיות גבוהות יש כמובן כושר חדירה גבוה יותר בטווחים הנתונים. מערכת בקרת האש של הטנק שוכללה בכל מרכיביה: מחשב רב-עוצמה מנהל את פעולות הכינון והבקרה, עוקב המטרות האוטומטי הוא מדור מתקדם יותר ומסוגל ל"טפל" ביותר ממטרה אחת בו זמנית, כוונת המפקד מיוצבת ופנורמית (בעלת כושר תצפית היקפית) וכמובן מערכות התצפית והכינון הכוללות ערוץ תצפית יום וערוץ תצפית לילה תרמי. הערוץ הטלוויזיוני החדש עולה באיכותו בהרבה על זו המוכרת מהערוצים הרגילים. כך עולים טווחי הזיהוי וההכרה של הטנק במידה ניכרת על אלו של סימן 3.

ניידות

מנוע דיזל חדיש הותקן במרכבה סימן 4. פיתוח המנוע החל לפני למעלה מעשור בפרויקט משותף לארצות הברית, גרמניה וישראל. זהו מנוע דיזל בעל עוצמה של 1500 כ"ס. יחד עם ממסרת ההילוכים החדישה, מהווה חטיבת הכוח מערכת מודרנית ואמינה מהמובילות בעולם המערבי. התקנת מנוע הדיזל החדש במרכבה סימן 4 חייבה הערכות מיוחדת בתחום האחזקה וההדרכה, שכן הרוב המכריע של הרק"ם בצה"ל מצויד במנוע מסוג שונה – מנוע קונטיננטל מקורר אוויר. ה"חבילה הלוגיסטית" הנלווית למנוע של סימן 4 חדשה כולה ונקלטת במערכי האחזקה בצה"ל במקביל ליצור הטנק. לחטיבת הכוח החדשה מימדים גיאומטריים נוחים והיא אפשרה לתכננן מחדש את התובה באופן אופטימלי. הודות לה, שופר מאד מיגון הטנק בחזית וכן שופרה יכולת התצפית של הנהג. מערכת המזקו"ם של הטנק דומה בעיקרה לזו שפותחה למרכבה סימן 3. מערכת זו הוכיחה עצמה במשך למעלה מעשור כמערכת אמינה ביותר ועמידה בתנאי שטח קשים במיוחד. כמו מערכות רבות אחרות של טנק המרכבה גם מערכת המזקו"ם תורמת למיגון הבליסטי. המערכת, שמשקלה מספר טונות של פלדות מאיכות מעולה, פרוסה לאורך דפנות התובה ויוצרת, יחד עם לוחות הבזוקה ודופן התובה, רצף של מיגון בליסטי.

סיכום

טנק מרכבה סימן 4 מביא עימו חידושים בכל התחומים הביצועיים של הטנק – מיגון משופר, לרבות מיגון נגד התקפות עיליות, עוצמת אש מוגברת הודות למערכת בקרה משוכללת ותותח בעל יכולת גבוהה יותר, חטיבת כוח חדישה בהספק 1500 כוחות-סוס. לבד מן השכלולים האלה, נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לכלל מערכות התפעול והבקרה של הטנק. כל עמדות אנשי הצוות ממוחשבות ומערכת מורכבת של ניהול נתונים ותפעול מערכות עומדת לרשותם.

טנק מרכבה סימן 4, הנמסר בימים אלה לצה"ל, הוא ללא ספק טנק חדשני שיתפוס את מקומו בחוד החנית של צבא היבשה.

אל"ם (מיל') יהודה לוי, יוצא חיל החימוש, שירת במערך הלוגיסטי ובפרויקט המרכבה שאליו שב כאזרח לאחר שחרורו מצה"ל