הצריח של טנק המרכבה סימן 4

בצריח הטנק פועלים שלושה מתוך ארבעת אנשי הצוות והוא החלק הנושא את כל מערכות הלחימה של הטנק. הצריח הוא מקום קטן יחסית הצריך לספק פתרונות לדרישות רבות ומחמירות של תפעול מערכות הלחימה ולא פחות מכך לספק תנאי פעולה וקיום של אנשי הצוות, הנדרשים לשהות ממושכת ורצופה בלחימה. משום כך ניתנת תשומת לב מיוחדת לתכנון הצריח ומערכותיו.

סא"ל ברוך מצליח*

הרעיון המרכזי מאחורי הפיתוח של הצריח למרכבה סימן 4 היה שיפור משמעותי במיגון ובשרידות אנשי הצוות. בדורות המרכבה הקודמים הושג שיפור במיגון על-ידי הוספת מיגון ללא שינוי משמעותי במאפיינים הבסיסיים של הצריח, תוך ניצול הפוטנציאל המוענק על-ידי עקרון המודולריות. כך למשל, הוספו במרכבה סימן 3 בז מודולי צד מדור ד' שאכן יש בהם תרומה חשובה בהגנה כנגד איומי נ"ט אולם, בהתבססם על פלטפורמה קיימת הם נתונים לאילוצים שהיא מכתיבה. לדוגמה, מיקום כוונת התותחן, יכולת יציאת נהג, תצפית מפקד ועוד. אילוצים אלה לא אפשרו להגדיל עוד את שטחי הכיסוי של המיגון וכך הגיע פוטנציאל הצריח למיצוי.

צריח מרכבה סימן 4 תוכנן מראש בראייה של מיגון בעל שטחי כיסוי מרביים, כולל מיגון גג משמעותי. הצבת המיגון בראש סדר העדיפויות, שיחררה אותו מכל אותם אילוצים שבהם היה נתון בעבר אולם, יצרה סדרה חדשה של בעיות ומגבלות הקשורות בהנדסת אנוש וביכולת של הצוות להפעיל את הצריח. כך, הובילה תפיסה זו לצריח בעל מאפיינים חדשים.

מיגון היקפי

צריח סימן 4 תוכנן במבנה גוף סימטרי עם מיגון היקפי המכסה את כל שטח תא הלחימה. הדבר התאפשר בזכות העלאת בסיס כוונת התותחן אל גובה גג הצריח כך ששדה הראייה של הכוונת לא אילץ את גיאומטריית המיגון. כמו-כן, שולבו במיגון תאי זיווד ומדוכות עשן באופן אינטגרלי אשר אינן פוגעות בחזות הצריח ומנצלות נפחים פנויים.

לחימה במדפים סגורים

הקו שאותו הוביל האלוף טל, הנשען על התפיסה של מיגון ושרידות מרביים, הוא לחימה עם הראש בפנים. תפיסה זו הובילה לשתי מסקנות עיקריות:

א. ביטול מדף טען ומיגון הגג מעליו.

ב. יצירת "סביבה עבודה", הכוללת אמצעי תצפית ושליטה משופרים, המאפשרים למפקד לתפקד עם מדף שברוב הזמן סגור.

 

עמדת מפקד

בצריח סימן 4 תוכנן מיגון גג משמעותי הנותן מענה כנגד איומים עיליים. גובה המיגון שנדרש, חייב מתן פתרונות להנדסת אנוש בעמדת מפקד. כך לדוגמה, מאפשר הדום כיסא המפקד ויסות הגובה במהלך גדול בהרבה ובתנועה מהירה יותר מאלה שבדורות הקודמים. מדף המפקד מוגן אף הוא כחלק ממיגון הגג. כיוון שמשקלו עלה משמעותית, פּוּתַח מדף מפקד בעל מנגנון הפעלה חשמלי, המאפשר פתיחה וסגירה נוחים ומהירים של המדף. כמו-כן, כדי לאפשר ירי מקלע לאגף השמאלי של הצריח (עקב ביטול מדף טען), פותחה כנת מקלע מפקד הנעה על גבי מסילה המאפשרת ירי בגזרה רחבה.

 

עמדת טען

עקב ביטול פתח הטען שונו תפקידי הטען כך שאת מירב הפעולות שהוא נדרש להן, עליו לבצע בישיבה. עמדת הטען תוכננה כך, שתתאפשר לו ישיבה נוחה תוך כדי צפייה במסך טלוויזיוני המציג תמונת תצפית חיצונית. תפקידים "מסורתיים", כגון: טעינת כדורים לתותח, תפעול מקלע מקביל ותפעול המרגמה לא השתנו. לפיכך, מאפשרת העמדה מעבר מהיר ממצב ישיבה למצב עמידה וירי. הכדורים התורנים נשלפים על-ידי הטען מתוך מערכת מיוחדת הממוקמת מאחוריו בכיס הצריח.

 

מערכת אחסנה לכדורים תורנים

כחלק מתפיסת שרידות אנשי הצוות, מאוחסנים הכדורים התורנים בתא פריצה בכיס הצריח. (תא פריצה הוא תא המתוכנן במיוחד כך שבמקרה של פגיעה וחדירה אליו ופיצוץ תחמושת, הפיצוץ יהיה כלפי חוץ דרך אזור המוחלש בתכנון ולא כלפי פנים הצריח שבו מצויים אנשי הצוות). הכדורים מאוחסנים במערכת חשמלית מבוקרת המאפשרת בחירת סוג התחמושת הרצויה והגשתה לטען. המערכת בנויה משני תופים המכילים 5 כדורים כל אחד, אשר מביאים את הכדור הנבחר אל מול פתח שנקבע במיקום נוח להוצאת וטעינת כדורים.


*סא"ל ברוך מצליח
, מהנדס מכונות וראש ענף צריח בראשות לפיתוח הטנק