צבא ארה"ב מקדם מערכת הגנה אקטיבית לרק"ם, חברת BAE מציעה CV90 משודרג, זאת ועוד בגיליון מאי 2018

לקט מו"פ מאי 2018