הננו מביאים להלן לקט העיתונות המתפרסם ע"י משרד הביטחון-מפא"ת מחודש מארס 2017

עורך: אל"ם (מיל') יעקב צור

השתתפו בהכנת הידיעות:

אריה צור, צבי אורבך, ליאור קורנבלום, אהרון האופטמן, חיים שוורץ, יואל אבידור, רון גרשון, רועי צזנה, מנקי איתן, רונן פייטן, אילן גוטמן, פארי מוטט, שאול נגר, אורי יפה, יעקב צור.

 

הצבא הרוסי משביח טנקים מדורות קודמים, סין מפתחת רק"ם משמיד טנקים, הטנק הקוריאני החדש מציג חדשנות טכנולוגית.. כול זאת ועוד, בגיליון מארס שהופץ ע"י משרד הביטחון מפא"ת.

לקריאת החידושים בים, ביבשה באויר, בחל ובסייבר, ראו את איגרת מו"פ, כאן:חדשות מופ- מארס 2017