ניהול סיכונים לפי גישת בן-גוריון

ב-1953 נטל ראש הממשלה דוד בן-גוריון חופשה של 7 שבועות כדי לנתח לעומק את מצבה של ישראל. תוצאה היאמסמך מכונן שכתב ושעומד בסטנדרטים המודרניים ביותר של תוכנית לניהול סיכונים. בן-גוריון מצביע בו לא רק עלהאיומים שניצבים בפני ישראל אלא גם על ההזדמנויות שעשויות לנטרל את האיומים האלה

 אלוף (במיל') פרופ' יצחק בן ישראל וניקי קונס

(מתוף גיליון "מערכות" 452, ינואר 2014)

 בן-גוריון בהיותו שר הביטחון. צילום מראשית שנות ה-50.

בןגוריון בהיותו שר הביטחון. צילום מראשית שנות ה-50.

סקירת הביטחון של בן-גוריון היא תוכנית ניהול סיכונים לכל דבר ועניין

 

מבוא

סקירת הביטחון של דוד בן-גוריון מ-1953 נחשבת עד היום לאחד המסמכים המשמעותיים ביותר להבנת תפיסת הביטחון שלישראל. לכל עם קיימים מסמכים מכוננים המגדירים אותו ואת התנהלותו. הגדולה של מסמכים מכוננים היא שכל אחדמהקוראים יכול לקרוא אותם בעיניו שלו ולהפיק מהם תובנות מרחיקות לכת מעבר למטרה המוצהרת של הכותבים. בסקירתהביטחון של דוד בן-גוריון ניתן לראות מסמך יסוד לניהול הסיכונים הניצבים בפני ישראל.

עולם ניהול הסיכונים מאופיין בניסיון להבין חוסר ודאות, לנתח אותו ולנסות לשלוט בו. ניתן לומר שכמעט בכל היבט בחיינוקיים ממד של חוסר ודאות, ולכן יש למקד את ניהול הסיכונים ביעדים מוגדרים. לתוך ניתוח הסיכונים נכנסים היבטיםהסתברותיים כמו גם היבטים פסיכולוגיים רבים של נפש האדם ושל יכולותיו האנליטיות.

 

לקריאת הכתבה המלאה ראו כאן.