צבא ארה"ב יצייד את כול החטיבות השריון במערכות הגנה אקטיבית, הבריטים קרובים למימוש השבחת טנקי הצ'לנג'ר, רק"ם מאוייש ורובוטי באותה היחידה? זאת ועוד בגיליון חודש יוני של מפא"ת

לקט מו"פ יוני 2018