סמל יעקב דימינסקי ז"ל, מגדוד הסיור 288, נפל בכ"ה בתשרי תשל"ד (21.10.1973) במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן. ביום א' 22.10.2017 אירחנו ב"יד לשריון" בלטרון את הגב' נירה דימינסקי, אלמנתו של יעקב ז"ל. מצורף סיכום הביקור.

תג חטיבה 205