הטנק ההודי יצוייד בטילי "להט" הנורים דרך תותח הטנק, איראן ממשיכה להציג אביטיפוס הזויים של טנקים הממשיכים את מסורת ה"זולפיקאר", ודגם הטנק הטורקי החדיש אלטאי סיים את הניסויים בהצלחה. זאת ועוד באיגרת משהב"ט מפא"ת של חודש אפריל 2017.

טנק טורקי חדש - אלטאי

עורך: אל"ם (מיל') יעקב צור

השתתפו בהכנת הידיעות:

אריה צור, צבי אורבך, ליאור קורנבלום, אהרון האופטמן, חיים שוורץ, יואל אבידור, רון גרשון, רועי צזנה, מנקי איתן, רונן פייטן, אילן גוטמן, שאול נגר, יעקב צור.

 

הטנק ההודי יצוייד בטילי "להט" הנורים דרך תותח הטנק, איראן ממשיכה להציג אביטיפוס הזויים של טנקים הממשיכים את מסורת ה"זולפיקאר", ודגם הטנק הטורקי החדיש אלטאי סיים את הניסויים בהצלחה. זאת ועוד באיגרת משהב"ט מפא"ת של חודש אפריל 2017.

לקריאת החידושים בים, ביבשה באויר, בחלל ובסייבר, ראו את איגרת מו"פ, כאן:חדשות מופ-אפריל 2017