18 בספטמבר 2016: מינויים בצה"ל: שלושה מח"טים חדשים בחיל השריון
ארגון בני ברית
18 בפברואר 2018:הכנה לחלוקת מלגות לימודים מטעם ארגון "בני ברית"
דר משה ויינשטוק
15 בפברואר 2018: יד לשריון, בית חינוך ציוני, אנושי ויקר המספר את סיפורם של רבים.
הספר "ניצחון בסבירות נמוכה"
15 בפברואר 2018: "במותם ציוו לנו את החיים" והגיגים על מקצוענות
29 בדצמבר 2016: חדשות שריון בתקופונים בין-לאומיים – לקט נובמבר-דצמבר 2016
29 בדצמבר 2016: הטיל הישראלי שמנטרל טנקים מטווח קצר – בתוך שש שניות
29 בדצמבר 2016: אליעזר מרקוסהמר גיבור מקסיקני שנפל במלחמת ששת הימים
דב הבלונדיני במלחמת העצמאות
26 בדצמבר 2016: 68 שנים לנפילתו של יעקב גרנק – הוא "דב הבלונדיני"
25 בספטמבר 2016: 47 שנים לפשיטה האמפיבית המשוריינת "מבצע רביב"
15 בדצמבר 2016: השיח הפיקודי בצה"ל – איגרת נציב קבילות החיילים
15 בדצמבר 2016: כיצד חשבו בעלות הברית כמה טנקים יש לגרמנים
15 בדצמבר 2016: מסתמן: הנגמ"ש העתידי של צה"ל ייוצר בארה"ב?