כריכת ספר מלחמת ההתשה

ספר אינטרנטי – מלחמת ההתשה 1967 – 1970 גדוד שריון – 79 חטיבה 401


מלחמת ההתשה

השריון במלחמת ההתשה