טנק קרומוול בכיבוש לוד

מלחמת העצמאות


טנק שרמן מורג

השריון בין מלחמת העצמאות למלחמת סיני