טנק שרמן מורג

השריון בין מלחמת העצמאות למלחמת סיני


טנק קרומוול בכיבוש לוד

מלחמת העצמאות