מרכבה סימן 2 בכביש הצפון

השריון במלחמת לבנון השנייה