מגח 6ב בשדה התעופה בירות

השריון במלחמת שלום הגליל


טור טנקים בביסל"ש

השריון בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת שלום הגליל