מגח 3 לפני צליחת התעלה

השריון במלחמת יום הכיפורים


טור טנקים בביסל"ש

השריון בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת שלום הגליל