אותו היום
שולמית ספיר-נבו

שלושים שנים מאז
אדון הסליחות
תפילה נפרעה במשכנך
אך השמים היו סגורים
ולא שעו לצבע הלבן
המתחנן על נפשו כמו ענן
ומתדפק בשערים
ולא ראו את האש שפרצה
אותו היום –
יום תענית
סיני וגולן
שותתים.

אותו היום
ארץ רעשה
מצפון ודרום נפתחה הרעה
הברית בין שמים לארץ נשכחה.
אותו היום
נכרתה ברית בין הבתרים –
ברית גיבורים
וקדשה בגופה ונפשה
את האדמה.