המנון ישן של חטיבה 401
נדב, יעל וניר שדה

החטיבה שלי כמוה אין אחרת
למרחוק שמה ינשא עקבות הברזל
יצאה פלוגת שריון בחריקת שרשרת
באהבה תגן על ארץ ישראל
ראי את הגדודים ליד ירושלים
ראי את הגדודים המשחרים לקרב
ניצי הטרף הדורסים הם לוחמייך
עכשיו הם מבקשים שלום בלהט רב

פזמון:

סימן 4 עלה עלה וכבוש
מג"ח בקרב נצח
במקום כל פרח בו יכמוש
ידהר הטנק לבטח
למען אם ובן ואב על המדינה נשמורה
סימן 4 לא תם לא תם הקרב
מג"ח אל פנה אחורה

רושפים רושפים המאגים איומים מרעל
רושפים רושפים המאגים ודורשים לנקום
רומס כל שעל מתגלגל לאט הזחל
אנחנו נלחמים למען השלום

בסערות החול האף אבק מריח
ובאוזנינו שאגת המנועים
על גופינו הסרבל משחיר מפיח
אבל הלב נשאר טהור הן לתמיד

פזמון:

סימן 4 עלה עלה וכבוש
מג"ח בקרב נצח
במקום כל פרח בו יכמוש
ידהר הטנק לבטח
למען אם ובן ואב על המדינה נשמורה
סימן 4 לא תם לא תם הקרב
מג"ח אל פנה אחורה