ביצוע: עממי
מילים: עממי
לחן: לפי המנגינה של הפרח בגני
תחנות 3 כאן 3, בחזית 2,000 "שוש"
על "שוש" עלה BMP ועלה גם T.
3א' עלה השמד את ה- BMP
3ב' תקן לו אש כדי שלא יחטיא.

אאאאארוך

ארוך

מטרה!

תותח חדל, מקביל חי"ר על, נהג קדימה מהר
תחנות 3 כאן 3, קדימה הסתער!
3א' אגף משמאל 3ב' מימין (שבירת פק"ל)
תחנות 3 כאן 3, חפו לי ל"יסמין".

אאאאארוך

ארוך

מטרה !

7 כאן 3, מטרת קנה מטרה סדורה
7 כאן 3, פגיעה, רשום כמטרה.
8 כאן 3, אתה יורה לי על הראש
אני עובר במעבר, חפו לי ל"הגר."