גלעד תולדות החיים מורכב ממספר עמדות מחשב המוצבות בחדר נפרד. המחשבים מופעלים באמצעות מסכי מגע והם מאפשרים לאתר כל נופל לפי פרטים שונים, כמו שמו הפרטי או שם משפחתו ותאריך ומקום נפילתו. עם איתור הנופל מוצגים על המסך פרטיו האישיים, נסיבות נפילתו וקורות חייו. באמצעות בחירה ב"מידע נוסף" ניתן להגיע למפות ולקטעי וידאו מהגיזרה שבה נפל. כמו כן, אפשר להפיק תדפיס של כל הפרטים המוצגים מכל עמדה. נוסף על סיפורי הנופלים וקורותיהם ניתן למצוא גם פרטים על בעלי העיטורים והצל"שים שעודם בחיים.

 

עמדת גלעד תולדות חיים בלטרון