רק"ם שלל

רק"ם אוסף מצבאות העולם

רק"ם שנטל חלק במערכות ישראל