הטנק של מ"פ "אהבה" אהוד גרוס שנפגע מפגז של טנק מצרי, כמה עשרות מטרים לפני צומת "טרטור"-"לכסיקון". מפגיעה זו נהרג יוסי כהן שהיה מ"מ 1 בפלוגה (מארכיון חטיבה 600)

חזור למאמר.