אלוף (מיל') ישראל ("טליק") טל – אבי טנק המרכבה
מרכבה סימן 4
מרכבה סימן 3
מרכבה סימן 2
מרכבה סימן 1
נמ"ר – רק"ם על בסיס המרכבה
מעשה מרכבה
טבלת תכונות
רכב צליחה "תמסח"
צפע שריון חד-קני
צפע שריון B דו-קני
ערכת סימון פרצה / נתיב