בדרך לוחמים

ישראל כרמי

בהם יותר מכל

אלישיב שמשי

בודדים על התל

משה גבעתי

אש לפניו תלך

עמיעד ברזנר

את לי האחת

משה מאירסדורף

את לי הבית

אביגדור קהלני

אתגרי פיקוד ואיתנות

יצחק בריק

בטבעת החנק

אורי בן ארי

אורי ואני

מילכה בן ארי

בדק בית בטירה

אברהם רותם

אני נשבע לך

אביגדור קהלני

אנשי הפלדה

אביעזר גולן