פרטים בהמשך.

החודש לפני 48 שנה במלחמת ההתשה, נפל מ"פ אדם ויילר ז"ל.

בחודש מרץ 1970, בשעות הבוקר, כשטנק מ"פ "ל" מגדוד שריון 195 בפקודו של סרן אדם ויילר ליווה את הסיור בגזרה הצפונית של התעלה, נפל אדם על משמרתו ומצא את מותו.
הידיעה על מותו הייתה מכה קשה למפקדי גדוד 195 ולמפקדי גדוד 79 שנמצאו בקו התעלה היות ואדם ויילר היה מוכר למפקדים בגדודים אלה כאחד המ"פיים הטובים בחטיבה.
אדם היה אהוב על פיקודיו וחייליו העריצו אותו.

הוא היה אחד הקצינים מקבוצת המפקדים הקטנה שנשלחו לגרמניה בשנת 1964 כדי ללמוד על מערכות טנקי הפטון שהגיעו בשנת 1965 לגדוד 79. אדם חזר לשרת בקבע בשריון בעקבות בקשתו האישית של האלוף ישראל טל (טליק) לאחר כמה שנים בהם למד בחו"ל ולאחר מכן בארץ.
הספיד אותו מפקד האוגדה האלוף שלמה להט ובין יתר הדברים אמר: "לצה"ל ולי אבד מפקד ואדם שצפן בתוכו עתיד.
הוא חזר אלינו לפני מספר חודשים והסביר לי שביקש להצטרף אלינו, כי לדעתו השירות בסיני הוא השירות הנעלה והנאמן ביותר שניתן לשרת כיום את עם ישראל. שמחתי על הצטרפותו אלינו ואמרתי שלא תמיד מצטרפים אלינו הטובים ביותר.
מפקדו בגדוד ביקש מאדם לא לצאת לסיור זה – סיורו האחרון. אולם שלמותו המוסרית לא אפשרה לו להסכים שמישהו מפקודיו יסתכן בסכנה אשר הוא עדיין לא הסתכן בה וכך נפל".
לאחר מותו הועלה אדם לדרגת רס"ן. אדם הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל.
יהי זכרו ברוך!

כתב: יהודה בריל

על האחים אדם וגדעון ויילר, ראו כאן:

https://news.walla.co.il/item/2527548