להלן ההזמנה:

הזמנה לחנוכת ספרו של אלוף מתן וילנאי