עצרת הגבורה והזיכרון של חיל השריון' תיערך ביום ד' , ז' בחשוון תשפ"ב, 19.10.2021 בלטרון

פרטים בהמשך.