פרטים בהמשך.

ברוך לוית ליד טנק של חטיבה 500 בשה התעופה ביירות

ברוך לוית ליד טנק של חטיבה 500 בשה התעופה ביירות צילום: ברוך לוית