העצרת לאחר יום העיון במלאת 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה.