שלום לכולכם,

זוהי תזכורת לערב מורשת וזיכרון לתא"ל במיל' אורי בן-ארי ז"ל ותרומתו לתורת הלחימה של השריון.

בבית הפלמ"ח בתל אביב ביום שלישי 15 בינואר 2018 בשעה  17:00

מצורפת הזמנה מפורטת.

הזמנה לערב מורשת אודות תא"ל אורי בן ארי

להלן פרטים נוספים על תוכנית הערב:

§       ‏דברי פתיחה – שייקה גביש,

§       ‏דברים על אורי – עמוס חורב,

§       ‏עדות מוקלטת של אורי על היותו ילד ונער בגרמניה,

§       ‏סקירה של בני מיכלסון: השפעת הרוח ההתקפית של הפלמ"ח

על גיבוש תפיסת ההפעלה של השריון אצל אורי בן-ארי,

§       ‏דברי קצין השריון הראשי על תרומת תפיסת הלחימה של אורי על השריון בהמשך,

§       ‏דברי בני המשפחה.

כל זה ישולב במצגת על תחנות חייו של אורי והספרים שכתב.

נשמח להיענותכם ולאישור הגעה.

אפשר לאשר הגעה במייל חוזר, בטלפון או בקישור שבהזמנה.