להלן פרטים:

הזמנה לעצרת התייחדות עוצבת ראם 16 באוקטובר 2019