חברים המעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם אצל מזכירת העמותה ורד פז בטלפון : 050-6960119