השנה , לקראת יום ירושלים, אנו פותחים במסורת חדשה – מסע אופניים סובב לטרון.

המסע יתקיים ביום ששי 27 במאי 2022, כ"ו באייר בלטרון.

שריינו את התאריך – פרטים נוספים, בהמשך.

.