פרטים בהמשך

טנק מרכבה יוצא מלבנון צילום: אפי שריר, ynet

טנק מרכבה יוצא מלבנון צילום: אפי שריר, ynet

 ממ 3 פלוגה ל, גדוד עשת - צילום: גלעד מס,

צילום: גלעד מס, ממ 3 פלוגה ל, גדוד עשת