פרטים בהמשך

צילום: אפי שריר, ynet

צילום: גלעד מס, ממ 3 פלוגה ל, גדוד עשת