הספר אשר יושק בערב מיוחד, עוסק בספר אודות אלוף   משה (מוסה) פלד ז"ל, יו"ר עמותת יד לשריון ומי שהיה מפקד אוגדה 146 ששימשה עתודה מטכ"לית במלחמת יום הכיפורים ונטלה חלק חיוני בהתקפת הנגד בדרום רמת הגולן להדיפת הפולש הסורי. מוסה פלד שהתמנה למפקד גייסות השריון לאחר אותה מלחמה, הצליח בשיקום השריון שנפגע קשה במלחמה והעלה אותו מחדש על דרך המלך מבחינה מקצועית ומורלית. מוסה ז"ל היה מהוגי ההקמה של יד לשריון ושימש שנים יו"ר העמותה.

אלוף מוסה פלד ז"ל

הזמנה לערב ההשקה לספר על מוסה פלד